Tarieven

Vanaf 1 januari 2013 stelt de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) voor elke prestatiecode of handeling een tarief vast. Voor het jaar 2018 is deze tarievenlijst als volgt:

Preventieve mondzorg   Tandvleesbehandelingen (parodontologie)
C13 Probleemgericht consult € 21,00   T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 146,43
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten € 12,39   T12 Parodontiumstatus met onderzoek € 160,25
M02 Consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten € 12,39   T21 Grondig reinigen wortelcomplex € 29,84
M03 Gebitsreiniging per 5 minuten € 12,39   T22 Grondig reinigen wortel, per element € 22,10
M10 Fluoride behandeling € 27,63   T31 Herbeoordeling met pocketstatus € 85,65
V30 Sealen eerste element € 24,87   T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus € 99,46
V35
Sealen volgende element zelfde zitting € 13,81   T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 58,02
V40 Behandeling gevoelige halzen € 5,53   T42 Consult parodontale nazorg € 83,99
        T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 111,62
        T44 Complex consult parodontale nazorg € 148,64
        T93 Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling € 38,88 
(excl. Techniek à € 66,50)
        A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 13,81
        A15 `Oppervlakte verdoving € 7,18