Tarieven

Vanaf 1 januari 2013 stelt de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) voor elke prestatiecode of handeling een tarief vast. Voor het jaar 2019 is deze tarievenlijst als volgt:

Preventieve mondzorg Tandvleesbehandelingen (parodontologie)
C13 Probleemgericht consult € 21,78 T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 151,88
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten € 12,85 T12 Parodontiumstatus met onderzoek € 166,21
M02 Consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten € 12,85 T21 Grondig reinigen wortelcomplex € 30,95
M03 Gebitsreiniging per 5 minuten € 12,85 T22 Grondig reinigen wortel, per element € 22,92
M40 Fluoride behandeling *) € 14,33 T31 Herbeoordeling met pocketstatus € 88,83
V30 Sealen eerste element € 25,79 T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus € 103,16
V35
Sealen volgende element zelfde zitting € 14,33 T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 60,18
V40 Behandeling gevoelige halzen € 5,73 T42 Consult parodontale nazorg € 87,11
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 115,77
*) bedrag is per kaak T44 Complex consult parodontale nazorg € 154,77
      T60 Evaluatieonderzoek pocketstatus € 151,88
      T61 Evaluatieonderzoek parodontiumstatus € 166,21
      T93 Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling € 40,12
(excl. Techniek à € 66,50)
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 14,33
    A15 `Oppervlakte verdoving € 7,45