Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat in heel Europa strenge regels gelden voor het omgaan met persoonsgegevens en dat geldt ook voor een mondhygiënepraktijk. Op deze pagina kunt u de privacyverklaring vinden waarin staat uitgelegd wat de praktijk allemaal doet om de persoonsgegevens te beschermen en hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. Dit privacybeleid wordt periodiek geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Privacyverklaring (PDF)

Naast het hebben van een privacybeleid zoals in de privacyverklaring staat toegelicht, is het ook van belang dat u aangeeft akkoord te gaan met het feit dat Mondhygiënepraktijk F. Heeroma uw gegevens gebruikt. Daarom wordt u eenmalig gevraagd een behandelovereenkomst te ondertekenen op het moment dat u voor het eerst in de praktijk komt. 

Behandelovereenkomst (PDF)