Klachtenregeling

Mocht u ontevreden zijn over de behandeling of over mij, dan hoor ik dat graag van u. Een open en transparante communicatie en mogelijkheid tot onderling overleg is voor mij erg belangrijk. Ik zal mijn best doen om samen met u tot een oplossing te komen. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u informeren bij het SKGE (Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg). 

De meeste vrijgevestigde mondhygiënisten zijn lid van NVM-mondhygiënisten, en zijn daarmee automatisch aangesloten bij het SKGE.