Coronamaatregelen

De Coronacrisis raakt ons allemaal. Het is een vervelende situatie, maar mondhygiënisten en tandartsen hebben hun activiteiten hervat. Uitgangspunt voor hervatting van de reguliere mondzorg vormt de definitieve Leidraad Mondzorg Corona. Hiermee is ingestemd door het RIVM, de IGJ en het Ministerie van VWS.
In aanvulling op bestaande hygiënemaatregelen hanteer ik extra maatregelen in verband met het Coronavirus. Zo zorg ik ervoor dat uw bezoek aan de praktijk zo veilig mogelijk is.

Geplande afspraken gaan gewoon door voor iedereen waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat ze gezond zijn. Ik zal u ontvangen met een glimlach maar geen handen schudden.

Als u één van de volgende vragen met ‘ja’ beantwoordt, dan verzoek ik u vriendelijk om uw afspraak te annuleren:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona, korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zal ik bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. Ik verzoek u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd in de praktijk.
 • Volg de aanwijzingen van de praktijk op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Voor sommige behandelingen zal ik u 1 minuut laten spoelen. In de behandelkamer houd ik mij aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en heb ik aanvullende hygiënemaatregelen genomen.